STUDIUM INTEGRACJI PRZESTRZENNEJ POLSKIEJ CZĘŚCI POGRANICZA
POLSKI I NIEMIEC
Projekt IPPON przyjęty przez Grupę Sterującą

21 czerwca 2013 r.



GRUPA STERUJĄCA:


Jerzy Tutaj - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego/ dr arch. Maciej Borsa - Dyrektor IRT we Wrocławiu

Roman Bąk - Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i
Planowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego

dr Wojciech Drożdż - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego/ Stanisław Dendewicz - Dyrektor RBGP WZ

Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz - przewodnicząca Grupy Sterującej

Anna Świątecka-Wrona - Przewodnicząca Grupy Roboczej

arch. Stanisław Dendewicz - Koordynator prac nad Studium

KONTAKT:

Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury oraz dane p. Wrony
Anna Świątecka-Wrona - tel. 22 273 67 56, email: Anna.Swiatecka-Wrona@mrr.gov.pl

Województwo dolnośląskie:
Ilona Szarapo - tel. 71 343 8005, email: ilona.szarapo@irt.wroc.pl

Województwo lubuskie:
Mariusz Goraj - Tel. 68 456 5490, email: m.goraj@lubuskie.pl


Województwo zachodniopomorskie:
Justyna Strzyżewska - tel. 91 43 24 967, email: justyna.strzyzewska@rbgp.pl

Przejdź do map IPPON

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec IPPON - tekst

Mapa nr 1 „Powiązania komunikacyjne na tle sieci osadniczej obszaru opracowania” skala 1: 500 000

Mapa nr 2 „Systemy ochrony przyrody obszaru opracowania” skala 1: 500 000

Prezenrtacja Projektu IPPON - wersja polska

Prezenrtacja Projektu IPPON - wersja niemiecka

Studie der räumlichen Integration des deutsch – polnischen Grenzraums

WYSIWYG Web Builder